Sepetim (0) Toplam: 0,00
Değişim "İnsanlık İçin En Büyük Mücadele" Osho

Değişim "İnsanlık İçin En Büyük Mücadele"

Liste Fiyatı : 8,00
Değişim "İnsanlık İçin En Büyük Mücadele"
Değişim "İnsanlık İçin En Büyük Mücadele"
Butik Yayıncılık
8.00
Sadece büyük bir sorun, büyük bir kriz insan bilincinde bir de¤iflikli¤e yolaçar. Bizler de bu flekilde büyümekteyiz.Dünya Krizi - Bir Bilinç KriziZaman›m›z›n sosyal, siyasi, ekonomik ve ekolojik krizleri. Ço¤umuz durupdüflünmeden önce Osho, radikal bir de¤iflim olmad›kça bu birbirleriyleiliflkili krizlerin giderek kötüleflece¤ini fark etti. Geçmiflimizin bizi bu noktayanas›l getirdi¤ini anlamad›¤›m›z -ve kendimizde, bizi o geçmiflten koparacakcesareti bulamad›¤›m›z- sürece, onun küresel intihar dedi¤i fleye do¤ruilerliyoruz.Bu kitapta, Osho radikal bir de¤iflim öneriyor ve flu anki krizi nas›l bir f›rsatadönüfltürebilece¤imizi anlat›yor. Küresel intihar› önlemek ve tüm insanl›¤›ntertemiz bir gelece¤e do¤ru ilerlemesini sa¤lamak için yapmam›zgerekenlerden söz ediyor.Ben gelece¤in umutsuz oldu¤unu düflünmüyorum. Gelecek çok umutlu,çok parlak. Daha önce hiç böyle olmad›, çünkü ilk kez insan, tüm ifllerdenözgür kalaca¤› noktaya bu kadar yak›n. ‹lk kez insan lüks içinde yaflayabilirve lüks içinde yaflamak, içe dönmeye haz›r olmak demektir. Ancak o zamand›flar›dan hiçbir müdahale olmaz. Sen sadece içe dönersin, içe dönmekzorunda kalacaks›n da: d›flar›daki yolculuk sona erdi. D›fl dünyadaeriflilebilecek her fleye eriflildi. fiimdi yeni bir macera zaman›.
 • Açıklama
  • Sadece büyük bir sorun, büyük bir kriz insan bilincinde bir de¤iflikli¤e yolaçar. Bizler de bu flekilde büyümekteyiz.Dünya Krizi - Bir Bilinç KriziZaman›m›z›n sosyal, siyasi, ekonomik ve ekolojik krizleri. Ço¤umuz durupdüflünmeden önce Osho, radikal bir de¤iflim olmad›kça bu birbirleriyleiliflkili krizlerin giderek kötüleflece¤ini fark etti. Geçmiflimizin bizi bu noktayanas›l getirdi¤ini anlamad›¤›m›z -ve kendimizde, bizi o geçmiflten koparacakcesareti bulamad›¤›m›z- sürece, onun küresel intihar dedi¤i fleye do¤ruilerliyoruz.Bu kitapta, Osho radikal bir de¤iflim öneriyor ve flu anki krizi nas›l bir f›rsatadönüfltürebilece¤imizi anlat›yor. Küresel intihar› önlemek ve tüm insanl›¤›ntertemiz bir gelece¤e do¤ru ilerlemesini sa¤lamak için yapmam›zgerekenlerden söz ediyor.Ben gelece¤in umutsuz oldu¤unu düflünmüyorum. Gelecek çok umutlu,çok parlak. Daha önce hiç böyle olmad›, çünkü ilk kez insan, tüm ifllerdenözgür kalaca¤› noktaya bu kadar yak›n. ‹lk kez insan lüks içinde yaflayabilirve lüks içinde yaflamak, içe dönmeye haz›r olmak demektir. Ancak o zamand›flar›dan hiçbir müdahale olmaz. Sen sadece içe dönersin, içe dönmekzorunda kalacaks›n da: d›flar›daki yolculuk sona erdi. D›fl dünyadaeriflilebilecek her fleye eriflildi. fiimdi yeni bir macera zaman›.
   Stok Kodu
   :
   9786055890865
   Boyut
   :
   13,5x1
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2010-01
   Çeviren
   :
   Merve Duygun
   Kağıt Türü
   :
   2.Hamur
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat