Sepetim (0) Toplam: 0,00
Her Yönüyle COVID-19 Pandemisi Ali Murat Sedef

Her Yönüyle COVID-19 Pandemisi

Liste Fiyatı : 91,00
Temin süresi 7-21 gündür.
9786257496230
9303149
Her Yönüyle COVID-19 Pandemisi
Her Yönüyle COVID-19 Pandemisi
Akademisyen Kitabevi
91.00

1
Bölüm
Pandemi Tanımı Ve Tarihçesi
2 Bölüm
COVID-19 Epidemiyolojisi
3 Bölüm
Koronavirüs Mikrobiyolojisi Ve İmmünolojisi
4 Bölüm
COVID-19 Enfeksiyonu İmmünopatolojisi
5 Bölüm
COVID-19 Ve Genetik Yatkınlık
6 Bölüm
COVID-19 Enfeksiyonuna Karşı İmmün Sistem Cevabını Etkileyen Genetik Faktörler
7.Bölüm
COVID-19 Enfeksiyonu İçin Riskli Gruplar
8 Bölüm
COVID-19 Semptomatolojisi Ve Bulguları
9 Bölüm
COVID-19 İlişkili Koku Ve Tat Bozuklukları
10
Bölüm COVID-19 Enfeksiyonunda Kulak Burun Boğaz İle İlişkili Belirtiler Ve Bulgular
11
Bölüm
COVID-19 Ve Dermatolojik Bulgular
12
Bölüm COVID-19 Serolojik Ve Biyokimyasal Tanı Yöntemleri
13
Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Tanısında Toraks Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
14
Bölüm Acil Serviste COVID-19 Hasta Yönetimi Ve Triaj
15
Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Hospitalizasyon İlkeleri Ve Endikasyonları
16
Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Saptanan Hastalarda Servis Takibi Ve Klinik İzlem
17
Bölüm COVID-19 Enfeksiyonunda Güncel Antiviral Tedavi Yöntemleri
18
Bölüm COVID-19 Hastalarında Beslenme Desteği
19
Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Takipte Radyolojik Yöntemler
20 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonunda Yoğun Bakım Endikasyonları Ve Gereksinimleri
21
Bölüm COVID-19 Pnömonisinde Yoğun Bakım Hastalarında Radyolojik Değerlendirme
22 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonunda Ards Ve Solunum Yetersizliği Yönetimi
23 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Yönetiminde Oksijen Tedavisi, Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon
(NIMV) Ve Yüksek Akım Nazal Kanül (YANK) Uygulamaları
24 Bölüm COVID-19 Hastalarında Güvenli Entübasyon Ve Havayolu Yönetimi
25 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Tedavisinde Mekanik Ventilasyon Uygulamaları
26 Bölüm Yoğun Bakımda Prone Pozisyonu Ve Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu (Ecmo)
27.Bölüm COVID-19 Enfeksiyonlu Hastalarda Kardiyopulmoner Resüsitasyon
28 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Pulmoner Rehabilitasyon
29 Bölüm COVID-19 Postakut Rehabilitasyon
30 Bölüm COVID-19 Ve Psikiyatrik Rehabiliyasyon
31
Bölüm COVID-19 Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Pulmoner Komplikasyonlar Ve Yönetimi
32 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Kardiyak Komplikasyonlar Ve Yönetimi
33 Bölüm COVID-19 Hastalarında Kardiyak Aritmi Ve Yönetimi
34 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Hiperkoagülabilitelerin Yönetimi
35 Bölüm COVID-19 Hastalığına Bağlı Gelişen Pulmoner Tromboembolizm Ve Antikogülan
Kullanımı
36 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu İlişkili Akut Böbrek Hasarı, Glomerüler Hastalıklar Ve Kronik
Böbrek Yetmezliği
37.Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu İlişkili Serebrovasküler Hastalıklar Ve Yönetimi
38 Bölüm COVID-19 İlişkili Ensefalopatiler Ve Yönetimi
39 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Gelişen İmmün Polinöropatiler Ve Yönetimi
40 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Baş Ağrılarının Yönetimi
41
Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Psikiyatrik Komplikasyonları Ve Yönetimi
42 Bölüm Sağlık Çalışanları Üzerinde Pandeminin Psikolojik Etkileri
43 Bölüm Pandeminin Toplum Üzerindeki Psikolojik Etkileri
44 Bölüm COVID-19 Döneminde Dijital Göz Yorgunluğu Sendromu
45 Bölüm COVID-19 Pandemisi Sürecinde Yas Psikolojisi
46 Bölüm Torasik Maligniteli Hastalarda COVID-19 Hastalığı Tanı Ve Tedavisindeki Özellikler
47 Bölüm Obstruktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerde COVID-19 Enfeksiyon Yönetimi
48 Bölüm Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda COVID-19 Enfeksiyonu Yönetimi
49 Bölüm Hipertansiyon Tanılı Hastalarda COVID-19 Enfeksiyonu Yönetimi
50 Bölüm Diyabetik Hastalarda COVID-19 Enfeksiyonu Yönetimi
51
Bölüm COVID-19 Hastalarında Akut Ve Kronik Diyaliz Yönetimi
52 Bölüm Yüksek Riskli Majör Cerrahi Tedavi Planlanan Hastalarda COVID-19 Önlemleri Ve Hasta
Yönetimi
53 Bölüm COVID-19 Pandemisinin Böbrek Transplantasyonu Üzerine Etkileri
54 Bölüm Romatolojik Hastalıklarda COVID-19 Enfeksiyonu Yönetimi
55 Bölüm Geriatrik Hastalarda COVID-19 Yönetimi
56 Bölüm COVID-19 Ve Göz Sağlığı
57.Bölüm Gebelik Ve Emzirme Döneminde COVID-19 Enfeksiyonu
58 Bölüm COVID-19 Pandemisinde Pediatrik Hasta Değerlendirilmesi Ve Tedavi Endikasyonları
59 Bölüm COVID-19 Pandemisinde Pediatrik Hasta Yönetimi Ve Tedavisi
60 Bölüm Çocuklarda COVID-19 İlişkili Multisistemik İnflamatuvar Sendrom (MIS-C)
61
Bölüm COVID-19 Ve Çocuklarda Göz Sağlığı
62 Bölüm COVID-19 Ve Oral Sağlık

 • Açıklama
  • 1
   Bölüm
   Pandemi Tanımı Ve Tarihçesi
   2 Bölüm
   COVID-19 Epidemiyolojisi
   3 Bölüm
   Koronavirüs Mikrobiyolojisi Ve İmmünolojisi
   4 Bölüm
   COVID-19 Enfeksiyonu İmmünopatolojisi
   5 Bölüm
   COVID-19 Ve Genetik Yatkınlık
   6 Bölüm
   COVID-19 Enfeksiyonuna Karşı İmmün Sistem Cevabını Etkileyen Genetik Faktörler
   7.Bölüm
   COVID-19 Enfeksiyonu İçin Riskli Gruplar
   8 Bölüm
   COVID-19 Semptomatolojisi Ve Bulguları
   9 Bölüm
   COVID-19 İlişkili Koku Ve Tat Bozuklukları
   10
   Bölüm COVID-19 Enfeksiyonunda Kulak Burun Boğaz İle İlişkili Belirtiler Ve Bulgular
   11
   Bölüm
   COVID-19 Ve Dermatolojik Bulgular
   12
   Bölüm COVID-19 Serolojik Ve Biyokimyasal Tanı Yöntemleri
   13
   Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Tanısında Toraks Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
   14
   Bölüm Acil Serviste COVID-19 Hasta Yönetimi Ve Triaj
   15
   Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Hospitalizasyon İlkeleri Ve Endikasyonları
   16
   Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Saptanan Hastalarda Servis Takibi Ve Klinik İzlem
   17
   Bölüm COVID-19 Enfeksiyonunda Güncel Antiviral Tedavi Yöntemleri
   18
   Bölüm COVID-19 Hastalarında Beslenme Desteği
   19
   Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Takipte Radyolojik Yöntemler
   20 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonunda Yoğun Bakım Endikasyonları Ve Gereksinimleri
   21
   Bölüm COVID-19 Pnömonisinde Yoğun Bakım Hastalarında Radyolojik Değerlendirme
   22 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonunda Ards Ve Solunum Yetersizliği Yönetimi
   23 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Yönetiminde Oksijen Tedavisi, Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon
   (NIMV) Ve Yüksek Akım Nazal Kanül (YANK) Uygulamaları
   24 Bölüm COVID-19 Hastalarında Güvenli Entübasyon Ve Havayolu Yönetimi
   25 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Tedavisinde Mekanik Ventilasyon Uygulamaları
   26 Bölüm Yoğun Bakımda Prone Pozisyonu Ve Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu (Ecmo)
   27.Bölüm COVID-19 Enfeksiyonlu Hastalarda Kardiyopulmoner Resüsitasyon
   28 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Pulmoner Rehabilitasyon
   29 Bölüm COVID-19 Postakut Rehabilitasyon
   30 Bölüm COVID-19 Ve Psikiyatrik Rehabiliyasyon
   31
   Bölüm COVID-19 Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Pulmoner Komplikasyonlar Ve Yönetimi
   32 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Kardiyak Komplikasyonlar Ve Yönetimi
   33 Bölüm COVID-19 Hastalarında Kardiyak Aritmi Ve Yönetimi
   34 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Hiperkoagülabilitelerin Yönetimi
   35 Bölüm COVID-19 Hastalığına Bağlı Gelişen Pulmoner Tromboembolizm Ve Antikogülan
   Kullanımı
   36 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu İlişkili Akut Böbrek Hasarı, Glomerüler Hastalıklar Ve Kronik
   Böbrek Yetmezliği
   37.Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu İlişkili Serebrovasküler Hastalıklar Ve Yönetimi
   38 Bölüm COVID-19 İlişkili Ensefalopatiler Ve Yönetimi
   39 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Gelişen İmmün Polinöropatiler Ve Yönetimi
   40 Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Baş Ağrılarının Yönetimi
   41
   Bölüm COVID-19 Enfeksiyonu Psikiyatrik Komplikasyonları Ve Yönetimi
   42 Bölüm Sağlık Çalışanları Üzerinde Pandeminin Psikolojik Etkileri
   43 Bölüm Pandeminin Toplum Üzerindeki Psikolojik Etkileri
   44 Bölüm COVID-19 Döneminde Dijital Göz Yorgunluğu Sendromu
   45 Bölüm COVID-19 Pandemisi Sürecinde Yas Psikolojisi
   46 Bölüm Torasik Maligniteli Hastalarda COVID-19 Hastalığı Tanı Ve Tedavisindeki Özellikler
   47 Bölüm Obstruktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerde COVID-19 Enfeksiyon Yönetimi
   48 Bölüm Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda COVID-19 Enfeksiyonu Yönetimi
   49 Bölüm Hipertansiyon Tanılı Hastalarda COVID-19 Enfeksiyonu Yönetimi
   50 Bölüm Diyabetik Hastalarda COVID-19 Enfeksiyonu Yönetimi
   51
   Bölüm COVID-19 Hastalarında Akut Ve Kronik Diyaliz Yönetimi
   52 Bölüm Yüksek Riskli Majör Cerrahi Tedavi Planlanan Hastalarda COVID-19 Önlemleri Ve Hasta
   Yönetimi
   53 Bölüm COVID-19 Pandemisinin Böbrek Transplantasyonu Üzerine Etkileri
   54 Bölüm Romatolojik Hastalıklarda COVID-19 Enfeksiyonu Yönetimi
   55 Bölüm Geriatrik Hastalarda COVID-19 Yönetimi
   56 Bölüm COVID-19 Ve Göz Sağlığı
   57.Bölüm Gebelik Ve Emzirme Döneminde COVID-19 Enfeksiyonu
   58 Bölüm COVID-19 Pandemisinde Pediatrik Hasta Değerlendirilmesi Ve Tedavi Endikasyonları
   59 Bölüm COVID-19 Pandemisinde Pediatrik Hasta Yönetimi Ve Tedavisi
   60 Bölüm Çocuklarda COVID-19 İlişkili Multisistemik İnflamatuvar Sendrom (MIS-C)
   61
   Bölüm COVID-19 Ve Çocuklarda Göz Sağlığı
   62 Bölüm COVID-19 Ve Oral Sağlık

   Stok Kodu
   :
   9786257496230
   Boyut
   :
   195-275
   Sayfa Sayısı
   :
   710
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2021-12
   Kapak Türü
   :
   Karton
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat